Wat heeft de MR te zeggen over het verplaatsen van taken van de schoolleiding naar het team?

We lichten vragen die onze adviseurs krijgen uit, omdat er veel MR-leden, ouders of andere onderwijsbetrokkenen dezelfde vragen hebben. Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Leden kunnen gratis contact opnemen met de VOO Helpdesk!

Vraag

Onze school heeft sinds afgelopen september een interim-locatieleider. Vorige week is de medezeggenschapsraad (MR) ingelicht dat deze interim-locatieleider weggaat en zijn taken worden opgevangen door het schoolteam en de leerkrachten. Heeft de MR hier iets over te zeggen? Gaat de MR over de aanstelling,

Antwoord

De MR heeft zeker een rol in de wijze waarop de taken van de interim-locatieleider worden opgevangen.

Allereerst is het verplicht dat elke basisschool een directeur heeft. Dit op basis van artikel 29 lid 1 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Ook als de taken worden opgevangen door het team, zal er iemand formeel benoemd moeten worden als leiding van de school. Op basis van artikel 11 lid 1h van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), heeft de MR adviesrecht met betrekking tot de aanstelling van de schoolleiding.

Daarnaast is er nog een taak voor de MR als er wijzigingen plaats gaan vinden in het formatieplan en in de taakverdeling en -belasting. Daar lijkt hier sprake van te gaan zijn en in dat geval geldt dat de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht heeft. Dit is op basis van artikel 12 lid, respectievelik lid 1b en 1h, van de WMS. Dit betekent dat louter een mededelingen niet volstaan: de MR zal hier op een nadrukkelijke wijze in gehoord moeten worden.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    30 jun 2020

    De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...