Vraag & Antwoord: zij-instromers

Zo nu en dan lichten we een specifieke vraag uit die onze adviseurs vaak gesteld krijgen, omdat het vragen zijn waarvan wij zeker willen weten dat u er antwoord op krijgt. Heeft u zelf een vraag? Neem dan contact op met onze Helpdesk.

Vragen

Momenteel is sprake van een zij-instromer die zelfstandig voor een groep komt te staan zonder inmiddels te beschikken over haar bevoegdheid.

Mijn vragen hierover:

  • wanneer mag iemand zelfstandig voor een groep staan?
  • wat is de definitie van bevoegd?
  • zijn er (vuist)regels hoe hier formatief mee om te gaan?

Antwoorden

  • Wettelijk mag iemand niet zonder bevoegdheid voor de klas staan.
  • De huidige praktijk van structurele lerarentekorten zorgt ervoor dat er ook bij de Inspectie begrip is voor situaties waarin dit door de schoolleiding als onvermijdelijke oplossing wordt gezien.
  • Wij adviseren in dit soort gevallen de (G)MR altijd nauwgezet de vinger aan de pols te houden en met de directeur goede afspraken te maken over hoe de kwaliteit van de lessen die worden verzorgd door een onbevoegde leerkracht kan worden gemonitord.
  • Meer informatie hierover, en een handig stroomschema om te beoordelen in hoeverre de uitzonderingen op uw situatie van toepassing zijn, vindt u hier.