Vraag & Antwoord: rol MR bij vervanging locatieleider

Regelmatig krijgen we vragen binnen van medezeggenschapsleden over hoe bepaalde zaken wettelijk geregeld zijn. Veel antwoorden op deze vragen kunt u in onze ledenomgeving vinden en zijn toegankelijk als u lid bent.

We geven graag een aantal voorbeelden van vragen die bij ons binnen komen en het antwoord op deze vragen.

Vraag

Onze school heeft sinds afgelopen september een interim-locatieleider. Vorige week is de medezeggenschapsraad (MR) ingelicht dat deze interim-locatieleider weggaat en zijn taken worden opgevangen door het schoolteam en de leerkrachten.

Heeft de MR hier iets over te zeggen? Gaat de MR over de aanstelling,

Onze school had sinds afgelopen september een interim locatieleider. Vorige week is de MR ingelicht dat de interim weggaat en dat zijn taken worden opgevangen door het school team/bestaande leerkrachten. Gaan wij over de aanstelling, of zit het hem in het beleid/afspraak van de aanstellingsomvang die voor deze locatieleider taken staan (werkverdelingsplan/formatieplan?). Dit wordt namelijk nu opgevangen door het team

Heeft de Medezeggenschapsraad hier iets over te zeggen?

Antwoord

De MR heeft zeker een rol in de wijze waarop de taken van de interim-locatieleider worden opgevangen.

Allereerst is het verplicht dat elke basisschool een directeur heeft. Dit op basis van artikel 29 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Ook als de taken worden opgevangen door het team, zal er iemand formeel benoemd moeten worden als leiding van de school. Op basis van artikel 11 lid 1h van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), heeft de MR adviesrecht met betrekking tot de aanstelling van de schoolleiding.

Daarnaast is er nog een taak voor de MR als er wijzigingen plaats gaan vinden in het formatieplan en in de taakverdeling en -belasting. Daar lijkt hier sprake van te gaan zijn en in dat geval geldt dat de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht heeft. Dit is op basis van artikel 12 lid, respectievelik lid 1b en 1h, van de WMS. Dit betekent dat louter een mededelingen niet volstaan: de MR zal hier op een nadrukkelijke wijze in gehoord moeten worden.

 

Leden weten meer!

Toegang tot alle meest gestelde vragen van de MR? Word dan lid van VOO! Al lid? Kijk dan in onze ledenomgeving.