Vraag & Antwoord: positie MR bij sluiting dependance

Regelmatig krijgen we vragen binnen van medezeggenschapsleden over hoe bepaalde zaken wettelijk geregeld zijn. Veel antwoorden op deze vragen kunt u in onze ledenomgeving vinden en zijn toegankelijk als u lid bent.

We geven graag een aantal voorbeelden van vragen die bij ons binnen komen en het antwoord op deze vragen.

Vraag

Als medezeggenschapsraad (MR) zijn wij gevraagd om advies uit te brengen over de voorgenomen sluiting van een dependance. Omdat zowel de hoofdlocatie als de dependance in hetzelfde dorp bevinden, zal al het onderwijs plaats gaan vinden op de hoofdlocatie.

Welke rechten hebben de medezeggenschap en ouders in deze casus? Gaat het om een belangrijke inkrimping van werkzaamheden en de rechten die aan die gebeurtenis gekoppeld zijn? Zijn we verplicht om een ouderraadpleging te houden?

Antwoord

Het eerste deel van uw vraag gaat over de rechten van de medezeggenschap in dezen. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht met betrekking tot de voorgenomen sluiting van de dependence. Op basis van welk artikel in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) dit is, hangt af van de precieze status en achtergrond van deze dependence.

  • Indien het een vestiging betreft die eerder een zelfstandige school was en nu gesloten wordt, dan gaat het om een belangrijke inkrimping.
    Zie in dat geval artikel 11 lid 1c van de WMS.
  • Indien het een vestiging betreft waarmee ruimtegebrek in het hoofdgebouw werd opgevangen, waarvan de leerlingen nu (terug)verhuizen naar de hoofdlocatie, dan gaat het om wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school.
    Zie in dat geval artikel 11 lid 1f van de WMS.

VOO raadt u aan het bevoegd gezag de vraag voor te leggen op basis van welk wetsartikel de medezeggenschapsraad om advies wordt gevraagd.

Het tweede deel van uw vraag gaat over de organisatie van een ouderraadpleging. Een ouderraadpleging is in dit geval niet verplicht: deze is alleen noodzakelijk wanneer het de beëindiging van de school betreft. In het geval een belangrijke inkrimping (zoals onder artikel 11 lid 1c WMS) geldt er instemmingsrecht van de oudergeleding van de MR met betrekking tot de regeling van de gevolgen voor ouders en leerlingen van dit besluit. Zie in dat geval artikel 13 lid 1a van de WMS.

 

Leden weten meer!

Toegang tot alle meest gestelde vragen van de MR? Word dan lid van VOO! Al lid? Kijk dan in onze ledenomgeving.