Welke rechten heeft de MR bij een voorgenomen sluiting van een dependance?

We lichten vragen die onze adviseurs krijgen uit, omdat er veel MR-leden, ouders of andere onderwijsbetrokkenen dezelfde vragen hebben. Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Leden kunnen gratis contact opnemen met de VOO Helpdesk!

Vraag

Als medezeggenschapsraad (MR) zijn wij gevraagd om advies uit te brengen over de voorgenomen sluiting van een dependance. Omdat zowel de hoofdlocatie als de dependance in hetzelfde dorp bevinden, zal al het onderwijs plaats gaan vinden op de hoofdlocatie. Welke rechten hebben de medezeggenschap en ouders in deze casus? Gaat het om een belangrijke inkrimping van werkzaamheden en de rechten die aan die gebeurtenis gekoppeld zijn? Zijn we verplicht om een ouderraadpleging te houden?

Antwoord

Het eerste deel van uw vraag gaat over de rechten van de medezeggenschap in dezen. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht met betrekking tot de voorgenomen sluiting van de dependence. Op basis van welk artikel in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) dit is, hangt af van de precieze status en achtergrond van deze dependence.

  • Indien het een vestiging betreft die eerder een zelfstandige school was en nu gesloten wordt, dan gaat het om een belangrijke inkrimping.
    Zie in dat geval artikel 11 lid 1c van de WMS.
  • Indien het een vestiging betreft waarmee ruimtegebrek in het hoofdgebouw werd opgevangen, waarvan de leerlingen nu (terug)verhuizen naar de hoofdlocatie, dan gaat het om wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school.
    Zie in dat geval artikel 11 lid 1f van de WMS.

VOO raadt u aan het bevoegd gezag de vraag voor te leggen op basis van welk wetsartikel de medezeggenschapsraad om advies wordt gevraagd.

Het tweede deel van uw vraag gaat over de organisatie van een ouderraadpleging. Een ouderraadpleging is in dit geval niet verplicht: deze is alleen noodzakelijk wanneer het de beëindiging van de school betreft. In het geval een belangrijke inkrimping (zoals onder artikel 11 lid 1c WMS) geldt er instemmingsrecht van de oudergeleding van de MR met betrekking tot de regeling van de gevolgen voor ouders en leerlingen van dit besluit. Zie in dat geval artikel 13 lid 1a van de WMS.

30 jun 2020

De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...