Mag een onbevoegd iemand voor de klas staan?

We lichten vragen die onze adviseurs krijgen uit, omdat er veel MR-leden, ouders of andere onderwijsbetrokkenen dezelfde vragen hebben. Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Leden kunnen gratis contact opnemen met de VOO Helpdesk!

Vraag

Momenteel is sprake van een zij-instromer die zelfstandig voor een groep komt te staan zonder inmiddels te beschikken over haar bevoegdheid. Mijn vragen hierover:

a) wanneer mag iemand zelfstandig voor een groep staan?
b) wat is de definitie van bevoegd?
c)
zijn er (vuist)regels hoe hier formatief mee om te gaan?

Antwoord

a) Wettelijk mag iemand niet zonder bevoegdheid voor de klas staan.
b) De huidige praktijk van structurele lerarentekorten zorgt ervoor dat er ook bij de Inspectie begrip is voor situaties waarin dit door de schoolleiding als onvermijdelijke oplossing wordt gezien.
c) Wij adviseren in dit soort gevallen de (G)MR altijd nauwgezet de vinger aan de pols te houden en met de directeur goede afspraken te maken over hoe de kwaliteit van de lessen die worden verzorgd door een onbevoegde leerkracht kan worden gemonitord.

Meer informatie hierover, en een handig stroomschema om te beoordelen in hoeverre de uitzonderingen op uw situatie van toepassing zijn, vindt u hier.

Elles Verschoor
Beleidsadviseur

Elles Verschoor is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap en ouderparticipatie.

Meer over Elles

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    30 jun 2020

    De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...