Heeft de MR instemmingsrecht op de bijlage van de schoolgids?

We lichten vragen die onze adviseurs krijgen uit, omdat er veel MR-leden, ouders of andere onderwijsbetrokkenen dezelfde vragen hebben. Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Leden kunnen gratis contact opnemen met de VOO Helpdesk!

Vraag

Heeft de medezeggenschapsraad (MR), en in ieder geval de oudergeleding, instemmingsrecht over de bijlage van de schoolgids? Of is de bijlage alleen ter informatie voor de MR? En mag de MR (of: ouders in de MR) er iets van vinden als de bijlage al twee jaar op rij pas ná de zomervakantie inzichtelijk is voor ouders met kinderen op de school?

Antwoord

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de schoolgids. Zie hiervoor artikel 13 lid 1g van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Of dit ook geldt voor de bijlage van de schoolgids hangt af van de informatie die hierin is opgenomen. Indien in de bijlage zaken staan opgenomen waarvoor instemming of advies van de MR vereist is (zoals zaken rondom de schoolorganisatie en onderwijstijden), dan geldt dat deze reeds aan de MR moeten zijn voorgelegd voordat de bijlage gepubliceerd wordt en in werking treedt. Wanneer de bijlage slechts praktische informatie bevat (zoals contactgegevens van de school en dergelijke) hoeft dit niet ter instemming worden voorgelegd.

Het is uiteraard wel wenselijk dat ook de bijlage voor de start van het nieuwe schooljaar (formeel op 1 augustus) beschikbaar is, zodat ouders weten met welke afspraken zij rekening dienen te houden. Als MR kunt u het bevoegd gezag van de school hierop wijzen en verzoeken inhoud waarvoor instemming of advies noodzakelijk is zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de MR.


Wilt u meer weten over de schoolgids? Check dan ons artikel in de kennisbank over de schoolgids. Gratis vragen over dit onderwerp stellen aan experts? Word lid en neem contact op met de VOO Helpdesk.

Bram Buskoop
Beleidsadviseur

Bram is beleidsadviseur bij de VOO en houdt zich in het bijzonder bezig met medezeggenschap, identiteit van het openbaar onderwijs en politiek.

Meer over Bram

Inschrijven voor onze nieuwsbrieven

Lees ook

    30 jun 2020

    De afgelopen periode kregen we regelmatig te horen dat scholen bezig zijn met het wijzigen van de schooltijden voor het komende schooljaar. De VOO heeft haar handreiking hierover bijgewerkt. Schooltijd valt ond ...