Veelgestelde vragen

Elke schooldagen krijgen we vragen van ouders, leerkrachten, schooldirecteuren en bestuurders. Vragen die onze VOO-experts via de helpdesk beantwoorden.  Leden krijgen kosteloos toegang tot ons uitgebreide archief met meer dan honderd vraag-antwoord combinaties. Hieronder vindt u een selectie van de veelgestelde vragen om een indruk te krijgen.

Wat zijn de rechten van de MR bij overplaatsing van de directeur?

Lees het hier antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Heeft de MR iets te zeggen over het jaarplan van de school?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Als de MR in de BAC heeft gezeten, moet er dan nog om advies gevraagd worden?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Mag een medewerker van het bestuurskantoor lid zijn van de GMR?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Hoe wordt buitenschoolse opvang georganiseerd en welke rechten heeft de MR?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Kan de MR iets doen aan armoede op school?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Mag een onbevoegd iemand voor de klas staan?

Lees het hier antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Heeft de MR instemmingsrecht op de bijlage van de schoolgids?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Wat heeft de MR te zeggen over het verplaatsen van taken van de schoolleiding naar het team?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie
Welke rechten heeft de MR bij een voorgenomen sluiting van een dependance?

Lees hier het antwoord op deze veelgestelde vraag!

Meer informatie

 

De VOO vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en leerlingen in het openbaar onderwijs. Vanuit onze idealen hebben we de verschillende politieke partijen input gestuurd voor hun verkiezingsprogramma's. Lees de ...