Veelgestelde vragen

Elke dag krijgen we vragen van ouders, leerkrachten, maar ook van schooldirecteuren of bestuurders, over zaken die te maken het met (de organisatie van) school. Leden kunnen kosteloos gebruikmaken van deze service. Bovendien krijgen zij toegang tot ons archief met meer dan honderd vraag-antwoord combinaties. Hieronder een kleine greep om een indruk te krijgen.

Vraag & Antwoord: de schoolgids

Vind hier al uw antwoorden over de schoolgids.

Meer informatie
Vraag & Antwoord: zij-instromers

Wanneer mag iemand zelfstandig voor een groep staan? Wat is de definitie van bevoegd? Lees hier de antwoorden.

Meer informatie
Vraag & Antwoord: positie MR bij sluiting dependance

Meer informatie
Vraag & Antwoord: rol MR bij vervanging locatieleider

Meer informatie
Vraag & Antwoord: adviesrecht MR bij tijdelijke vervanging directeur

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS werd gevraagd uitspraak te doen over de tijdelijke waarneming van de directiefunctie.

Meer informatie

 

Nu er vaker wordt gestaakt in het onderwijs, ontstaan er regelmatig vragen over het salaris: Moet of mag een schoolbestuur doorbetalen? En heeft de GMR een rol bij de beslissing wat er met niet-betaald salaris ...