Veelgestelde vragen

Elke dag krijgen we vragen van ouders, leerkrachten, maar ook van schooldirecteuren of bestuurders, over zaken die te maken het met (de organisatie van) school. Leden kunnen kosteloos gebruikmaken van deze service. Bovendien krijgen zij toegang tot ons archief met meer dan honderd vraag-antwoord combinaties. Hieronder een kleine greep om een indruk te krijgen.

Vraag & Antwoord: de schoolgids

Vind hier al uw antwoorden over de schoolgids.

Meer informatie
Vraag & Antwoord: zij-instromers

Wanneer mag iemand zelfstandig voor een groep staan? Wat is de definitie van bevoegd? Lees hier de antwoorden.

Meer informatie
Positie MR bij sluiting dependance

Meer informatie
Rol MR bij vervanging locatieleider

Meer informatie
Schoolgids

Meer informatie
Adviesrecht MR bij tijdelijke vervanging directeur

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS werd gevraagd uitspraak te doen over de tijdelijke waarneming van de directiefunctie.

Meer informatie

 

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs structureel omhoog moet. Een fatsoenlijk salaris is niet alleen rechtvaardig, maar ook noodzakelijk om het lerarentekort op te lossen, stelt de VOO. Marco Frijlink, directeur-bestuurder van de VOO, stelde vorige week...Wordt de MR tijdig geïnformeerd? Verloopt de overlegvergadering naar tevredenheid? Weet de MR wat er leeft onder de achterban? Deze en meer vragen staan in de MR-scan op infowms.nl. In 10 minuten tijd krijgen MR-leden inzicht in de stand van zaken binnen de MR en...