Training leerlingenraad (PO)

Home - Cursussen - Ouderraad - Training leerlingenraad (PO)

Een goed functionerende leerlingenraad is een aanwinst voor de school en voor alle leerlingen. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten ervaren democratische besluitvormingsprocessen van dichtbij. Een actieve en zichtbare leerlingenraad is een prachtige manier om aandacht te besteden aan participatie en burgerschap. Bovendien kunnen de verfrissende inzichten van leerlingen van grote waarde zijn voor team, directie en MR.

Workshops

De Vereniging Openbaar onderwijs (VOO) ondersteunt leerlingenraden in het primair onderwijs met workshops op maat. Daarin kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: vergaderen, brainstormen, discussiëren, contact met de achterban, een werkplan maken, verkiezingen organiseren, een reglement opstellen, reportages maken voor de schoolkrant of verslaglegging. De trainer van de VOO overlegt van tevoren met de leerlingenraad of de begeleider welke onderwerpen aan bod zullen komen.

Daarnaast kan de trainer van de VOO de begeleider van de leerlingenraad advies geven over de juiste vorm en werkwijze voor een nog op te richten of bestaande leerlingenraad.

Meer informatie

Bel met ons verenigingssecretariaat via 036 5331500 of mail [email protected].

In Company ?U kunt Training leerlingenraad (PO) ook op uw eigen locatie organiseren.Aanvragen
KortingLeden krijgen 15% korting op de cursus

Inschrijven

Er zijn momenteel geen locaties bekend voor deze cursus/training.

Inschrijven voor de in-company cursus 'Training leerlingenraad (PO)'

Om uw organisatie in te schrijven vult u het onderstaande formulier in. Vervolgens zullen wij z.s.m. contact met u opnemen.