Nieuwe RvT

Home - Cursussen - Leerkrachten en schoolleiding - Nieuwe RvT

Net als medezeggenschapsraden spelen raden van toezicht een cruciale rol in het goed functioneren van scholen. Soms kunnen die -net als medezeggenschaps- raden- baat hebben bij extra ondersteuning. Sinds kort biedt de VOO 3 nieuwe diensten aan, speciaal voor raden van toezicht, waaronder de cursus ‘Nieuwe RvT’.

Soms moet er -al dan niet na een crisissituatie- van de grond af een nieuwe raad van toezicht worden gezocht en geïnstalleerd. De VOO helpt in zo’n geval met heldere procesbegeleiding en inhoudelijke advisering aan de betrokkenen (meestal de wethouder(s), het bestuur en de (G)MR).

Meer informatie

Bel met ons verenigingssecretariaat via 036 5331500 of mail [email protected].

In Company ?U kunt Nieuwe RvT ook op uw eigen locatie organiseren.Aanvragen
KortingLeden krijgen 15% korting op de cursus

Inschrijven

Er zijn momenteel geen locaties bekend voor deze cursus/training.

Inschrijven voor de in-company cursus 'Nieuwe RvT'

Om uw organisatie in te schrijven vult u het onderstaande formulier in. Vervolgens zullen wij z.s.m. contact met u opnemen.