Leerkrachten en schoolleiding

  Pedagogisch Tact

  De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat ieder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt...

  Bekijk cursus

  Relatie MR, OR en team

  Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen...

  Bekijk cursus

  Andere Schooltijden

  Op veel scholen wordt nagedacht over (een wijziging van) de schooltijden. Soms is een aanpassing wenselijk vanwege een betere aansluiting...

  Bekijk cursus

  Leerkrachten en schoolleiding

  Bekijk cursus

  Personeelsdagen

  Adviseurs van de VOO verzorgen workshops en studiemiddagen voor schoolbesturen en scholen. In overleg kan worden ingezoomd op de eigen...

  Bekijk cursus

  Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

  Bekijk cursus