Leerkrachten en schoolleiding

  Passend onderwijs wet- en regelgeving

  Deze cursus geeft u onder meer leerkrachten en directeuren meer inzicht in de werking van passend onderwijs.

  Bekijk cursus

  Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders

  Speciaal voor bestuurders en schoolleiders is deze cursus er, die u meer informatie verschaft over de positie van de MR.

  Bekijk cursus

  Personeelsdagen

  Deze cursus (studiemiddag) organiseren we voor scholen en schoolbesturen over specifieke thema’s die spelen op school.

  Bekijk cursus

  Andere Schooltijden

  Deze cursus is er voor alle MR- en OR-leden die meer willen weten over (regelgeving bij) verandering van schooltijden.

  Bekijk cursus

  Relatie MR, OR en team

  Deze cursus is er voor MR-, OR- en personeelsleden die meer willen weten over hun onderlinge taakverdeling.

  Bekijk cursus

  Pedagogisch Tact online

  Deze online cursus is er voor docenten die meer willen leren over het pedagogische aspect van hun vakgebied.

  Bekijk cursus