Congres School & Armoede gaat niet door

  Home - Congres School & Armoede gaat niet door

Het VOO Congres School & Armoede, dat op 28 maart in Woerden zou moeten plaatsvinden, gaat niet door in verband met de verspreiding van het coronavirus. Of het congres op een ander moment plaatsvindt, wordt later bekend.

Algemene Ledenvergadering VOO

De geplande Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VOO kan wel doorgang vinden, maar op een andere locatie. Deze vindt plaats op 15 april. Meer informatie over de ALV en de mogelijkheid om u als VOO-lid hiervoor aan te melden vindt u hier.

Lees het volledige nieuwsbericht

 

In Nederland zitten 378.00 kinderen op school die opgroeien in armoede. Wat kunnen scholen doen om deze kinderen te ondersteunen en optimale ontwikkelingskansen te bieden? Wat betekent het voor kinderen om in Nederland op school te zitten terwijl hun ouders geen geld hebben voor schoolreizen en traktaties? Wanneer ze soms zelfs zonder ontbijt op school komen? Thuis nooit ergens geld voor is? Houdt het onderwijs voldoende rekening met deze kinderen? 

Voor de VOO is het congres School en Armoede de start van een campagne om dit onderwerp structureel op de agenda te krijgen. Van beleidsmakers, ouders, leerkrachten, directeuren en besturen. Met dit in gedachten is er een gevarieerd en leerzaam programma samengesteld met lezingen, workshops, live interviews, ontmoeting, discussie en zelf beleven en ervaren.
Kortom; alle elementen zijn aanwezig om met elkaar deze dag onvergetelijk te maken, maar vooral: om met elkaar in gesprek te gaan over de rol van de school ten aanzien van kinderen in armoede. En wat we morgen beter kunnen doen en waar we aan moeten werken voor de toekomst.

Elke paar jaar organiseert de VOO een groot congres rondom een belangrijk thema. Dit jaar is dat School & Armoede. Leden kunnen gratis deelnemen.  Voor niet-leden bedraagt de entree-prijs, inclusief lunch, slechts € 99,- Het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf snel in!

 

Evenementenlocatie KAS congres School en Armoede

 • Bekijk hier alle sprekers

  Sprekers

   

  Hoofdspreker Eldar Shafir

  Hoofdspreker Eldar Shafir

  Het congres wordt geopend door Eldar Shafir, professor behavioral economics aan Princeton University. Shafir is Coauteur van het boek ‘Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen’. Hij schreef dit boek samen met Harvard-econoom Sendhil Mullainathan. Aan de hand van eigen onderzoek en spraakmakende voorbeelden toont de auteur aan dat de gevolgen van schaarste, waaronder armoede, veel verder gaan dan tot nu toe bekend was. 


  Stans Goudsmit gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam

  Stans Goudsmit

  Stans Goudsmit is gemeentelijke kinderombudsman Rotterdam e.o. In Rotterdam groeit één op de vijf kinderen op in armoede. Goudsmit geeft een lezing over haar werk als ombudsman in Rotterdam en wat zij vanuit haar functie kan betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede. 


  Sandró Cooman

  Sandró Cooman

  Sandró Cooman is ervaringsprofessional casuïstiek en participatie in het ervaringskennis team (EKT). Cooman vertelt graag over zijn schoolperiode, staat open voor vragen en geeft nuttige tips die je gelijk kunt toepassen op school. Samen met Annette da Graça verzorgt Cooman een workshop waarin inzichten worden gegeven vanuit het perspectief van leerlingen en ouders.


  SAMen voor alle kinderen

  Maura Lenting is Marketing & communicatie manager bij Sam&, een samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Maura Lenting vertelt tijdens haar workshop hoe scholen kunnen samenwerken met Sam& en op welke manier ervoor gezorgd kan worden dat kinderen niet uitgesloten worden van activiteiten.


  Annabel Oosteweeghel

  Annabel Oosteweeghel

  Annabel Oosteweeghel is winnaar van de Louis Zaal Meesterklas, met haar storytelling over armoede in Nederland. In een prachtige fotoserie maakt Oosteweeghel armoede in Nederland zichtbaar. Zij liet de mensen die zij fotografeerde zelf hun verhaal bij de foto schrijven. Annabel vertelt op het congres over de totstandkoming van haar fotoserie ‘Generation Poor’. 


  Bas van Loo

  Bas van Loo

  Bas van Loo is voorzitter college van bestuur van Adenium. Adenium is de onderneming van OPO-Furore en PCBO Smallingerland e.o. en bestuurt 32 scholen in de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Bas van Loo vertelt wat een schoolbestuur kan doen voor hun leerlingen die in armoede opgroeien, hoe hij daarmee omgaat in zijn werk als bestuurder en welke afweging er gemaakt wordt bij besluitvorming rond het thema armoede. 


  Jeroen Peters

  Jeroen Peters

  Jeroen Peters is trainer en adviseur (G)MR bij de VOO en consultant Jeugd & Onderwijs bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06. Peters adviseert gemeenten over jeugdhulp en onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst, die speciaal voor MR-leden is, behandelt hij wat een MR kan doen om te zorgen dat kinderen op school geen hinder ondervinden van de financiële omstandigheden thuis. 


  Anja Vink

  Anja Vink

  Anja Vink is ruim 20 jaar werkzaam als freelance onderwijsjournalist en schrijft o.a. voor NRC Handelsblad, Vrij Nederland en De Correspondent. Haar specialisatie is ongelijkheid en segregatie. Vink vertelt tijdens het congres over de rol die armoede speelt, hoe je daar als school mee omgaat en legt uit waarom groeiende liefdadigheid niet het antwoord is.


  SAAM scholen

  SAAM

  In oktober 2019 bracht het bestuur van SAAM naar buiten dat er geen ouderbijdrage meer wordt gevraagd aan ouders. SAAM vindt dat activiteiten die wezenlijk zijn voor alle kinderen onder onderwijs vallen. En voor de bekostiging van onderwijs is het bestuur verantwoordelijk. Hoe dit beluit tot stand is gekomen en hoe het werkt in de praktijk krijgt u tijdens het congres te horen. Sandra Beuving, tot voor kort bestuurder bij SAAM, en Richelle van Haren, locatieleider, geven een presentatie waarbij voldoende gelegenheid is voor deelnemers om vragen te stellen. 


  LAKS

  LAKS

  Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft het kansengelijkheid spel ontwikkeld. Op het congres komen zij met een ingekorte versie gericht op scholieren die leven in armoede. Speel mee en wellicht besluit u het spel ook op school te gaan spelen.


  Wiebe de Jong is docent WO, radiomaker en journalist. Tijdens het congres wordt er een podcast opgenomen waarin de Jong interviews afneemt bij leerkrachten PO en VO, MR-leden, ouderraden en bestuurders over het thema School & Armoede. U kunt als deelnemer luisteren en meepraten. De podcast zal te beluisteren zijn op onze website.  


  Julie Lubberdink is trainer TSO/Overblijf en Ouderraden bij de VOO. Haar workshop is bedoeld voor leden van ouderraden. Zij vertelt wat een ouderraad kan doen om de kansengelijkheid van kinderen te bevorderen en ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten op school. Tijdens deze workshop krijgt u veel tips en adviezen die u als lid van de ouderraad direct kunt toepassen als het gaat om het rekening met inkomstenverschillen van ouders op school. 


  René Oskam en Karlijn van Doorninck zijn twee leerkrachten die op school te maken hebben met leerlingen die thuis geen volle boekenkast hebben om uit te lezen. Zij vertellen hoe je kinderen kunt stimuleren om te lezen, zonder dat ze daarvoor naar de bibliotheek hoeven te gaan. Zwerfboeken en minibieb op school is daar een oplossing voor. Oskam en Doorninck vertellen hoe dit kan worden georganiseerd op school en welke activiteiten er zijn om lezen voor alle kinderen aantrekkelijk te maken.


  Roger van Loon is adviseur sociaal domein in de gemeente Utrecht. In Utrecht kunnen mensen gebruik maken van de U-pas. Dit is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Met deze pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en culturele activiteiten, en krijgt korting op bepaalde producten en bij toeristische attracties én zijn er bijdragen voor uw kind. Met de U-pas is het voor ouders makkelijker om de scholierenvergoeding en ouderbijdrage te betalen. 


  Marco Frijlink

  Marco Frijlink

  Marco Frijlink is directeur-bestuurder van de VOO en zit de algemene ledenvergadering (ALV) voor. Deze vergadering is voor leden van de VOO en vindt plaats van 11.45 tot 13.15 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal Frijlink het nieuwe strategisch beleidsplan van de VOO presenteren. De VOO vindt dat alle kinderen evenveel kans verdienen binnen het onderwijs en daarom is het thema School & Armoede één van de belangrijke speerpunten van de VOO de komende jaren. 


  Janny Arends

  Janny Arends

  Janny Arends is senior beleidsadviseur bij de VOO en voor vele een bekend gezicht als het gaat om MR zaken. De VOO heeft voor haar leden dagelijks een Helpdesk beschikbaar via e-mail en telefoon van voor het beantwoorden van korte vragen over MR en OR aangelegenheden. Op het congres kunt u bij haar terecht met uw vragen op het gebied van school en armoede. 

Raadpleeg de helpdesk

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de VOO helpdesk.

Helpdesk

Recent ontstond breed gedeelde ophef over een door een scherpe NRC-journalist blootgelegde praktijk bij uitgevers van lesmethoden. Veel grote uitgevers blijken open te staan voor de gevoeligheid van een kleine ...11 okt 2021

Op 5 oktober jongstleden is Bareld de Vries op 87 jarige leeftijd overleden. Bareld was een groot voorstander van openbaar onderwijs. Dat blijkt niet alleen uit zijn jarenlange directeurschap van de mavo in Sur ...