Bestuur

VOO kan professioneel advies op maat geven als daar behoefte aan is.

Met de VOO Servicekaart krijgt u deskundige hulp of advies bij ingewikkelde medezeggenschapskwesties, bijvoorbeeld een fusie van scholen of schoolbesturen, krimpsituaties, het lezen van de begroting of de FER (fusie-effectrapportage) of het verkleinen van de GMR. Ook voor advies over de tussenschoolse opvang (pleinwachtcoach) is de Servicekaart een oplossing.

Onze adviseur helpt u met een oplossing en gezamenlijke afspraken voor de toekomst. Met de Servicekaart bent u verzekerd van de beste hulp!

    • 5 uur begeleiding en advies;
    • Advies via e-mail, telefoon en op locatie;
    • Vast aanspreekpunt bij de VOO;

Om te kunnen bepalen wat voor uw MR de beste ondersteuning is, stellen we u graag een aantal vragen over de situatie op uw school. Wij nemen daarom direct na uw aanvraag contact met u op.

[Formulier Servicekaart invoegen]

Het lerarentekort: er is maar 1 oplossing en dat is salarisverhoging Iedereen in en om het onderwijs heeft de afgelopen jaren wel iets gezegd over het lerarentekort in het basisonderwijs. Er zijn actieplannen gepresenteerd, zij-instromers worden gestimuleerd, grote steden maken het wonen aantrekkelijker, het kan...In de jaarlijkse School!Week laat het openbaar onderwijs onder het motto ‘Ik ben welkom’ zien waar het voor staat. In 2019 was het thema ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. Wat is dat karakter nu precies?   Sinds 2012 staan jaarlijks een week lang de kernwaarden van het...