Zoekresultaten voor: mr start

Medezeggenschap
MR Start is dé basiscursus voor het werk als MR-lid in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs! U krijgt inzicht in de formele en informele positie van de MR, kent alle beginselen van het werk als MR-lid en bent...
Bekijk pagina

Medezeggenschap
MR Start online is dé online basiscursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs! Deelnemers beoordelen de inhoud van de training met een 8,7 gemiddeld! U krijgt inzicht in de formele en informele...
Bekijk pagina

24 procent van de medezeggenschapsraden in het primair onderwijs geeft aan niet of niet correct te zijn betrokken bij de besluitvorming over de inrichting van het onderwijs vanaf 11 mei, het moment waarop de basisscholen weer open mochten.

24 procent van de medezeggenschapsraden in het primair onderwijs geeft aan niet of niet correct te zijn betrokken bij de besluitvorming over de inrichting van het onderwijs vanaf 11 mei, het moment waarop de basisscholen weer open mochten.

Bekijk pagina

Medezeggenschap
MR Compleet is dé volledige cursus voor het werk als MR-lid in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Wilt u naast de theorie ook praktische tips opdoen? MR Compleet is de uitgebreide voorbereiding op het MR-werk; een cursus...
Bekijk pagina

Dit onderzoek is gesloten. De resultaten worden zijn hier te vinden. Sinds de regering de scholen heeft gesloten komt er veel op scholen af. Zeker nu op 11 mei de basisscholen weer deels open gaan. Besluiten over de veiligheid van...
Bekijk pagina

Besturen denken op dit moment na over keuzes die gemaakt moeten worden bij het herstarten van het onderwijs. De medezeggenschapsraad heeft hier inspraak in. De VOO heeft een aantal adviezen voor uw MR op een rij gezet.

Besturen denken op dit moment na over keuzes die gemaakt moeten worden bij het herstarten van het onderwijs. De medezeggenschapsraad heeft hier inspraak in. De VOO heeft een aantal adviezen voor uw MR op een rij gezet.

Bekijk pagina

Nadat minister-president Rutte dinsdagavond 21 april aankondigde dat op 11 mei de basisscholen en het (V)SO weer open gaan, uiteraard omgeven met allerlei randvoorwaarden, verschenen op 22 april twee protocollen die beschrijven hoe dat dan concreet zou moeten worden ingevuld. De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv,…

Nadat minister-president Rutte dinsdagavond 21 april aankondigde dat op 11 mei de basisscholen en het (V)SO weer open gaan, uiteraard omgeven met allerlei randvoorwaarden, verschenen op 22 april twee protocollen die beschrijven hoe dat dan concreet zou moeten worden ingevuld. De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv,…

Bekijk pagina

Vanaf maandag 20 april biedt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) online cursussen aan. Medezeggenschapsraden en overblijf-medewerkers kunnen zo toch gebruik maken van het geplande aanbod.

Vanaf maandag 20 april biedt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) online cursussen aan. Medezeggenschapsraden en overblijf-medewerkers kunnen zo toch gebruik maken van het geplande aanbod.

Bekijk pagina

Ouders en leerlingen
Speciaal voor ouderraden in het primair onderwijs is er de cursus Ouderraad Start. Als lid van de ouderraad zoekt u vaak duidelijkheid over de rol van de ouderraad, over haar taken en de positie op school. De training is zowel...
Bekijk pagina

Medezeggenschap in de praktijk
Een MR heeft veel taken. Het is dan vaak ook verstandig om binnen de MR de taken te verdelen. Lees hier meer over het verdelen van taken binnen de MR. Deskundigheid In een MR zitten personeelsleden en ouders. Ieder lid...
Bekijk pagina

We lichten vragen die onze adviseurs krijgen uit, omdat er veel MR-leden, ouders of andere onderwijsbetrokkenen dezelfde vragen hebben. Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Leden kunnen gratis contact opnemen met de...
Bekijk pagina

Medezeggenschap in de praktijk
Elk jaar nemen er weer nieuwe leden plaats in de medezeggenschapsraden op scholen. Een goed begin is belangrijk voor een succesvol medezeggenschapsjaar. Lees hier meer over de belangrijkste dingen om te weten als nieuw MR-lid om een succesvolle start te...
Bekijk pagina

Leerkrachten en schoolleiding
Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de schooltijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? Hoe zorgen we voor duidelijk afgebakende taken en doestellingen op onze school? Tijdens deze bijeenkomst leert u over elkaars rol en weet...
Bekijk pagina

Medezeggenschap
In samenspraak met de schoolleiding ervoor zorgen dat de medezeggenschap op school goed is geborgd. Voor een actieve medezeggenschapsraad is een activiteitenplan onmisbaar. Tijdens deze intensieve workshop bepaalt uw MR zijn prioriteiten, met als resultaat een uitgewerkt activiteitenplan en afspraken...
Bekijk pagina

Op 27 november 2019 vond het jaarlijkse WMS Congres plaats. Op het congres is ruimte voor leden van medezeggenschapsraden en hun gesprekspartners om elkaar te ontmoeten, om workshops te volgen en om in gesprek te gaan met voor medezeggenschap belangrijke organisaties, zoals de VOO.

Op 27 november 2019 vond het jaarlijkse WMS Congres plaats. Op het congres is ruimte voor leden van medezeggenschapsraden en hun gesprekspartners om elkaar te ontmoeten, om workshops te volgen en om in gesprek te gaan met voor medezeggenschap belangrijke organisaties, zoals de VOO.

Bekijk pagina

In het najaar van 2017 werd het onderwijsveld opgeschrikt door het rapport ‘Licht op schaduwonderwijs’. Uit onderzoek van Oberon en SEO Economisch Onderzoek bleek dat veel leerlingen in het VO gebruik maken van extra, vaak betaalde ondersteuning en begeleiding buiten het reguliere onderwijsaanbod. Kinderen van hoger opgeleide ouders volgen vaker een betaalde variant, wat de bestaande kansenongelijkheid vergroot.

In het najaar van 2017 werd het onderwijsveld opgeschrikt door het rapport ‘Licht op schaduwonderwijs’. Uit onderzoek van Oberon en SEO Economisch Onderzoek bleek dat veel leerlingen in het VO gebruik maken van extra, vaak betaalde ondersteuning en begeleiding buiten het reguliere onderwijsaanbod. Kinderen van hoger opgeleide ouders volgen vaker een betaalde variant, wat de bestaande kansenongelijkheid vergroot.

Bekijk pagina

Medezeggenschap in de praktijk
Elke medezeggenschapsraad kent een Dagelijks Bestuur (DB), gekozen uit het midden van de MR. In dit bestuur zitten in ieder geval een voorzitter en een secretaris en bestaat doorgaans uit tussen de twee en vier personen. Rollen in het DB...
Bekijk pagina

Activiteiten
De VOO doet onderzoek naar het onderwijs in Nederland. Op deze pagina vindt u alle onderzoeken die we hebben gedaan. 2020 Mei Onderzoek MR in coronatijd Februari Onderzoek medezeggenschap voortgezet onderwijs 2019  November Onderzoek ambtelijk secretarissen 2018 April Onderzoek onder ouders over de...
Bekijk pagina

Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
Op het niveau van samenwerkingsverbanden is het noodzakelijk een nieuwe vorm van medezeggenschap in te stellen, namelijk de ondersteuningsplanraad (OPR). Deze raad heeft als belangrijke taak instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Oprichten van de OPR Nu...
Bekijk pagina

Medezeggenschap in de praktijk
Een goed lopende vergadering is belangrijk voor de MR. Op die manier zijn vergaderingen nuttig en worden er dingen bereikt. Lees hier meer over het plannen en houden van goede vergaderingen. Plannen van vergaderingen Op basis van het jaarplan worden...
Bekijk pagina

De inschrijving voor het 13e WMS congres 2019 staat vanaf 2 september open. Op woensdag 27 november 2019 vindt het 13e landelijke WMS congres plaats in de ReeHorst in Ede met als thema Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking. Het congres wordt georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap, waar de Vereniging…

De inschrijving voor het 13e WMS congres 2019 staat vanaf 2 september open. Op woensdag 27 november 2019 vindt het 13e landelijke WMS congres plaats in de ReeHorst in Ede met als thema Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking. Het congres wordt georganiseerd door Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap, waar de Vereniging…

Bekijk pagina

Leerkrachten en schoolleiding
Op veel scholen wordt nagedacht over (een wijziging van) de schooltijden. Soms is een aanpassing wenselijk vanwege een betere aansluiting met de buitenschoolse opvang of lerarentekort. Of er wordt nagedacht over een continurooster om daarmee de tussenschoolse opvang anders te...
Bekijk pagina

Medezeggenschap
In het ambitiegesprek bespreken de partners in het medezeggenschapsproces elkaars verwachtingen met betrekking tot de samenwerking. Het ambitiegesprek richt zich hiermee op het verbeteren van de samenwerking tussen de MR en het bevoegd gezag. Het gaat daarbij om het met...
Bekijk pagina

Verkiezingen
Een verkiezingscommissie regelt de gang van zaken omtrent verkiezingen. Wie zitten er precies in zo’n commissie, hoe komt deze tot stand en wat zijn nu de precieze taken? Lees er hier meer over. Samenstelling verkiezingscommissie De verkiezingscommissie bestaat gebruikelijk uit drie leden...
Bekijk pagina

Een leerlingenraad (LR) is er om de belangen van leerlingen op school te behartigen en de betrokkenheid van leerlingen op school te vergroten. Lees hier meer over het instellen en in stand houden van een succesvolle leerlingenraad. Waarom een leerlingenraad?...
Bekijk pagina

Een samenwerkingsschool is een school die het resultaat is van het samengaan van scholen met verschillende grondslagen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een openbare school samengaat met een katholieke school. Binnen dit samenwerkingsverband worden dan beide typen onderwijs gegeven. Waarom een...
Bekijk pagina